Napište nám

Jsme specialisté na zdravotnický materiál a zvlhčovače vzduchu již od roku 1998.

 

O stránky pečuje SEO konzultant z týmu společnosti UNIWEB s.r.o. (webdesign Plzeň)

Zdravotní prostředek

Zdravotní prostředek je přístroj (elektrický či neelektrický), který slouží k udržení stávajícího zdravotního stavu nebo k jeho zlepšení. Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. je specialista na zdravotnickou techniku. Podívejte se, jaké zdravotnické prostředky a lékařské přístroje prodáváme v našem specializovaném e-shopu!

Co je zdravotní prostředek dle SÚKL?

Státní ústav pro kontrolu léčiv definuje zdravotní prostředek takto (citace z portalu SUKL): Zdravotním prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci spolu s jakýmkoli příslušenstvím včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného k jeho správnému použití, určený výrobcem pro použití u člověka za účelem

 1. stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci,
 2. stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení,
 3. vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu,
 4. kontroly početí,

a který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Za zdravotní prostředek se považuje i výrobek:

 • určený k podání léčiva,
 • který obsahuje jako integrální část látku, která při samostatném použití může být považována za léčivo, a která působí na tělo účinkem doplňujícím účinek zdravotnického prostředku,
 • který je činidlem, výsledkem reakce, kalibrátorem, kontrolním materiálem, sadou, nástrojem, přístrojem, zařízením nebo systémem používaným samostatně nebo v kombinaci zamýšlené výrobcem k použití in vitro pro zkoumání vzorků, včetně darované krve a tkání získaných z lidského těla, s cílem získat informace o fyziologickém nebo patologickém stavu nebo o vrozené anomálii nebo pro stanovení bezpečnosti a kompatibility s možnými příjemci anebo pro sledování léčebných opatření (dále jen "zdravotní prostředek in vitro"). Za zdravotní prostředek in vitro se považuje i nádoba vakuového nebo jiného typu specificky určená výrobcem pro primární kontrolu a ochranu vzorků, získaných z lidského těla za účelem diagnostického vyšetření in vitro. Výrobky pro všeobecné laboratorní použití nejsou zdravotními prostředky in vitro, pokud tyto výrobky nejsou z hlediska své charakteristiky výrobcem specificky pro použití in vitro určené,
 • zhotovený individuálně podle lékařského předpisu, kterým lékař vydává individuální návrh charakteristik zdravotního prostředku určeného pouze k použití jmenovanou fyzickou osobou,
 • určený výrobcem ke klinickému hodnocení nebo klinickým zkouškám prováděným klinickým výzkumným pracovníkem,
 • jehož činnost je závislá na zdroji elektrické nebo jiné energie nebo na jiném energetickém zdroji, než je energie, kterou bezprostředně produkuje lidské tělo nebo která vzniká následkem gravitace, určený k úplnému nebo částečnému zavedení lékařem do lidského těla s tím, že zůstane na místě zavedení, a to i v případě, že je určen k podání léčiva nebo obsahuje-li jako integrální součást látku, která při samostatném použití může být považována za léčivo,
 • obsahující jako svou nedílnou součást látku, která může být při samostatném použití považována za složku léčivého přípravku nebo za léčivý přípravek pocházející z lidské krve nebo lidské plazmy, a která může působit na lidské tělo doplňujícím účinkem k účinku výrobku. V takovém případě musí být výrobek posuzován a schvalován jako zdravotní prostředek.

Konec citace z portálu SÚKL

Zdravotní prostředek

Kontrola zdravotních prostředků u poskytovatelů zdravotní péče

Pokud hledáte specializovanou firmu, která vám zajistí kontrolu zdravotních prostředků, zdravotnické techniky a lékařských přístrojů, kontaktujte nás! Kontroly, revize a také opravy zdravotnických přístrojů provádíme již 12 let. Vlastníme certifikát ISO 13485 prestižní společnosti DET NORSKE VERITAS s předmětem činnosti "Údržba a periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 268/2014 Sb a Výroba a servis lékařské techniky".

Dokument SÚKL ke stažení

Stáhněte si pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL Praha) platný od 15. dubna 2011, který se týká kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.