Napište nám

Jsme specialisté na zdravotnický materiál a zvlhčovače vzduchu již od roku 1998.

 

O stránky pečuje SEO konzultant z týmu společnosti UNIWEB s.r.o. (webdesign Plzeň)

Šance na přežití a uzdravení při otravě krve

14.09.2016

Sepse - laicky otrava krve - je hlavní příčina smrti na jednotkách intenzivní péče (JIP). Přečtěte si, jak se dá sepse léčit.
Šance na přežití a uzdravení při otravě krve

Sepse - laicky otrava krve - je hlavní příčina smrti na jednotkách intenzivní péče (JIP). Ve Spojených státech amerických je zaznamenáno průměrně 900 000 případů ročně, ve Velké Británii 100 000 případů. Sepse je identifikována u 37 % pacientů JIP. Varující je vysoká mortalita, která se dle evropské studie Vincenta a kolegů z roku 2006 pohybuje kolem 36 %. Sepse je 10. nejčastější příčinou smrti jak v USA, tak v Evropské unii, přičemž každoročně dochází k zhruba 1,5% nárůstu případů sepse. Z těchto důvodů bylo 13. září skupinou mezinárodních odborných organizací vyhlášeno jako Světový den sepse. Vzniklá iniciativa Global Sepsis Alliance má za cíl, aby byl význam tohoto dne v dohledné době potvrzen i Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Co je sepse

Consensus Conference v letošním roce nově definovala sepsi jako životohrožující selhání orgánů, které je způsobeno neadekvátní odpovědí na infekci. Předchozí definice z roku 1992 kladla velký důraz na tzv. systémovou zánětlivou odpověď a první vědecká definice z roku 1914 sepsi chápala jako přítomnost ložiska bakteriální infekce v těle, ze kterého se uvolňují bakterie vyvolávající celkovou odpověď. Je to tedy systémová reakce organismu na přítomnost infekce, infekční proces v těle, při němž dochází k šíření infekce do krevního řečiště a krví do celého těla, negativní roli může hrát i přestřelená obranná odpověď.

Ohrožené skupiny

Četněji k sepsi dochází u lidí, jejichž oslabení organismu je dáno věkem (u novorozenců a u seniorů), poruchou imunity (AIDS, nemocní s cukrovkou, kteří si potřebují pravidelně měřit glykémii.), náročnějšími operačními zákroky, nehodou - havárií (těžké úrazové stavy, popáleniny), u pacientů s bakteriálním zánětem močových cest (pyelonefritidou) či bakteriálním zápalem plic.

Projevy sepse

Sepse se obvykle projevuje vysokou horečkou nebo vzácněji výrazným snížením teploty, nízkým krevním tlakem (diagnostikuje se pomocí tonometru), výrazným zrychlením srdeční akce a frekvence dýchání, velkou únavou až schvácením, a dechové frekvence nad 20/minutu, může nastat zmatenost, mohou být nálezy na kůži, nastat poruchy vědomí, může se objevit i kašel při pneumonii, bolesti zad při infekci močových cest, narušení pohyblivosti trávicího traktu a následné nevolnosti, zvracení i průjem. Dochází také ke zvýšení počtu bílých krvinek (někdy můžeme najít i jejich snížení). Při podezření se odebírají tzv. hemokultury - odebrané vzorky krve pacienta se pošlou do mikrobiologické laboratoře ke kultivaci. Do několika dnů tak dá často zjistit přítomnost bakterií v krvi, jejich druh i citlivost na antibiotika.

Velké komplikace nastávají při septickém šoku

Septický šok, je situace kdy infekce a celková obranná reakce našeho organismu způsobí roztažení cév v těle a tím pokles krevního tlaku. Srdce zareaguje dalším zrychlením tepové frekvence, selhává krevní oběh - ke tkáním se přestane dodávat kyslík a přestanou se z nich odvádět zplodiny - metabolický chaos obvykle naruší srážecí systém v našem těle- může vést ke vzniku krevních sraženin v drobných cévách a naopak ke vzniku krvácivých. Člověk v této fázi nemoci bez lékařské pomoci nevyhnutelně umírá.

Léčba

Léčba se vždy stanovuje na základě stavu pacienta. Mezi nejdůležitější první kroky je okamžité podání širokospektrých antibiotik (nitrožilně) a co nejrychlejší detekce zdroje sepse, aby mohlo dojít k jeho včasnému odstranění (drenáž abscesů, nekretomie, odstranění cizích těles - např. i žilních katetrů, vyřazení postižené oblasti z funkce (kolostomie) ad. Na základě výsledků kultivace, které bývají k dizpozici zpravidla za 48-72 hod., se cílí antibiotická terapie. Pacientův stav je neustále monitorován, zabraňuje se selhání oběhu podáváním infuzí a případně léků stimulujících činnost srdce, při poruchách dýchání je poskytována plicní ventilace.

 

Septický šok je v řadě případů smrtelný bez ohledu na poskytnutou zdravotní péči, věk pacienta i jeho předchozí zdravotní stav.

Přejeme vám pevné zdraví a pohodový den!

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Kontakty: Google+ nebo email: krasny@szo.cz