Napište nám

Jsme specialisté na zdravotnický materiál a zvlhčovače vzduchu již od roku 1998.

 

O stránky pečuje SEO konzultant z týmu společnosti UNIWEB s.r.o. (webdesign Plzeň)

Pražská záchranka má nové výjezdové místo

21.11.2016

21. 11. 2016 byla v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského otevřena historicky první výjezdní základna Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy mimo její vlastní objekty.
Pražská záchranka má nové výjezdové místo

Slavnostní otevření

Slavnostního otevření výjezdní základny se zúčastnila primátorka hl. m. Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA v doprovodu radního pro zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka, dále Generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze S.M. Bohuslava Marie Kubačáková, ředitel NMSKB Ing. Jiří Veselka, MBA, ředitel ZZSHMP MUDr. Petr Kolouch, MBA, jeho náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Mgr. Alena Fišerová a samozřejmě tým záchranářů, jimž se výjezdní základna v nemocnici stane druhým domovem. Modlitbu za ně a jejich činnost a požehnání pracovišti udělil nemocniční kaplan bratr Marek Drábek.

 

Jsme rádi, že se projekt podařil a že právě v naší nemocnici vzniklo první takové výjezdní místo pražské záchranné služby“, říká ředitel nemocnice Jiří Veselka a pokračuje: „Máme dlouholetou tradici a dobré jméno v poskytování akutní zdravotní péče v oborech interní a chirurgické povahy, zázemí diagnostického komplementu i výborné ARO, a proto vítáme výjezdní stanoviště ZZSHMP jako logickou součást areálu naší nemocnice“.

 

Slova ředitele nemocnice doplnila nejvyšší autorita českých boromejek S.M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která je zřizovatelem nemocnice. Připomněla osobnost sv. Karla Boromejského, který se v polovině 16. století coby milánský arcibiskup postavil do čela boje proti morové epidemii, jež ve městě vypukla. Stavěl špitály, zaváděl přísná hygienická opatření, staral se o duchovní službu umírajícím a opatřoval pro obyvatele Milána oděvy a potraviny. „Vidíme spojení mezi ním těmi, kteří v naší moderní době stejně jako on bojují za záchranu lidských životů. Záchranáři, zdravotníci. Přejeme jim všechno dobré a pamatujeme na ně ve svých modlitbách,“ říká generální představená Kongregace.

Velkorysý prostor základny

Výjezdní základna ZZSHMP dostala do vínku cca 70 metrů čtverečních, v nichž hlavní část zabírá prostor dispečinku a také sklad zdravotnického materiálů a technologií. Samozřejmostí je zázemí pro záchranáře a sociální zařízení. Veškeré stavební rekonstrukce hradila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

 

Ředitel ZZSHMP Petr Kolouch vysvětluje: "ZZSHMP jedná o podobném projektu také s několika dalšími nemocnicemi v Praze. Naším cílem je co nejvíce zkrátit dobu mezi oznámením události a dojezdem záchranářů na místo v rámci jednotlivých pražských obvodů. Velmi oceňuji fakt, že jednání mezi NMSKB a ZZSHMP, která proběhla v létě letošního roku, byla konstruktivní a ze strany nemocnice natolik vstřícná, že se podařilo vybudovat tuto funkční a plně vybavenou výjezdní základnu ve velmi krátké době“.

Vizitka Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

NMSKB je jednou ze tří církevních nemocnic v České republice a jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí. Je nestátním zdravotnickým zařízením, je zřízena Kongregací Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, která ji založila v roce 1842. V roce 1948 byla nemocnice zestátněna a Kongregace ji získala zpět až 1. října 1993. NMSKB je výjimečná svou historickou vazbou na Kongregaci Milosrdných sester, která určuje duchovní rozměr a osobní přístup v péči o nemocné.

 

V současné době nemocnice poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v základních i specializovaných oborech medicíny, a to všem pacientů bez rozdílu vyznání, rasy či politické příslušnosti. Vynikající pověsti mezi odborníky i pacienty se těší především zdejší pracoviště gastroenterologie a rehabilitace, kromě toho má nemocnice internu a chirurgii včetně obou druhů JIP a ARO.

 

V tuto chvíli zcela jedinečnými službami ve zdravotní péči v Čechách jsou Oddělení paliativní medicíny s péčí o terminálně nemocné pacienty a Dětské a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí o pacienty intoxikované návykovými látkami.

Nemocnice má kapacitu cca 190 lůžek včetně lůžek intenzivní péče, počet ambulantních ošetření činí ročně cca 50 tisíc, počet hospitalizací necelých 10 tisíc. Celkové příjmy nemocnice ve výši cca 270 milionů Kč jsou tvořeny více než z 90% příjmy ze zdravotního pojištění, o dalších cca 10% se dělí příjmy z vedlejších činností, grantů a dotací, příspěvků od dárců, apod. Kongregace přispívá každoročně na velké opravy budov a investice částkou ve výši cca 5 milionů Kč.

Doporučené vybavení pro záchranáře

Poznámka redakce: Nová doporučení Evropské resuscitační rady ERC 2015 kladou velký důraz na to, aby zdravotníci používali kvalitní záchranářské vybaveníautomatické externí defibrilátory AED, jejichž obsluha je jednoduchá a díky hlasové nápovědě přístroje provádí záchranáře celým postupem až k dodání defibrilačního výboje, který je v časné fázi resuscitace velmi důležitý a defibrilátory mohou mnoha lidem zachránit život.

 

Vhodným vybavením pro záchranáře je také trenažer pro nácvik kardiopulmonární resuscitace. Profesionální resuscitační figurína Brayden má červené LED diody pro realistické znázornění toku krv a poskytuje okamžitou zpětnou vazbou, jestli je kardiopulmonární resuscitace (KPR) prováděná správně.

Přejeme vám pevné zdraví a pohodový den!

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.

Kontakty: Google+ nebo email: krasny@szo.cz