Napište nám

Jsme specialisté na zdravotnický materiál a zvlhčovače vzduchu již od roku 1998.

 

O stránky pečuje SEO konzultant z týmu společnosti UNIWEB s.r.o. (webdesign Plzeň)

Odborná konference pro zdravotní laboranty proběhla v ústecké Masarykově nemocnici

03.11.2016

Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve středu 2. listopadu v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., regionální víceoborovou odbornou konferenci pro zdravotní laboranty „Laboratorní metody ve zdravotnictví XI“.
Odborná konference pro zdravotní laboranty proběhla v ústecké Masarykově nemocnici

14 odborních témat konference

Mezi čtrnácti odbornými tématy konference zaznělo například téma Imunohistochemie v praxi autorek Ing. Lenky Zoubkové, Ph.D. a Bc. Lenky Berrouche z Oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dále Sideropenická anémie - nové možnosti léčby, přednáška Pavly Tonderové z Hematologicko-transfuzního oddělení a klinické biochemie Nemocnice Děčín, o. z., nebo vystoupení Renaty Polcarové, DiS., z Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Nové parametry krevního obrazu na analyzátoru Sysmex XN 2000 - vlastní zkušenosti. Účastníci konference, jichž se zde sešlo více než 80, rovněž zhlédli video Pohled do zákulisí oddělení klinické hematologie.

 

Velký zájem účastníků

Laboratorní diagnostika je oblastí, která zažívá velmi rychlý rozvoj díky moderní přístrojové technice umožňující zavedení nových diagnostických metod, které napomáhají lékařům k rychlejšímu a přesnějšímu stanovení diagnózy pacienta. Konkrétně na oddělení lékařské genetiky jde například o metody molekulární diagnostiky na úrovni DNA, jak prezentovala Mgr. Vlasta Čejnová ve své přednášce Využití metody array CGH v prenatální a postnatální diagnostice. Letošní konference Laboratorní metody ve zdravotnictví se vydařila, svědčí o tom velký zájem účastníků i neformální ohlasy“, zhodnotila tradiční akci, pořádanou již pojedenácté MUDr. Jana Laštůvková, primářka Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla společně s Helenou Pokornou, vedoucí laborantkou oddělení, odborným garantem konference.

 

Oddělení lékařské genetiky v ústecké Masarykově nemocnici

Oddělení lékařské genetiky v ústecké Masarykově nemocnici poskytuje komplexní poradenskou i laboratorní péči pacientům celé spádové oblasti, která představuje Ústecký kraj. Pacienti jsou ke genetickému vyšetření doporučováni především praktickými gynekology, dětskými lékaři, neurology, dermatology a v menší míře i lékaři dalších odborností.

 

Poznámka redakce: Zdravotní laboranti si zaslouží uznání a obdiv díky svým profesionálním výkonům. Při jejich odborné práci potřebují kvalitní zdravotnické přístroje. Revize zdravotnických přístrojů musí být pravidelně prováděny oprávněnou firmou.

Přejeme vám pevné zdraví!

Tým společnosti KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o

 

 

 

 

 

Foto: Organizační a tiskové oddělení Krajské zdravotní, a.s.