Napište nám

Jsme specialisté na zdravotnický materiál a zvlhčovače vzduchu již od roku 1998.

 

O stránky pečuje SEO konzultant z týmu společnosti UNIWEB s.r.o. (webdesign Plzeň)

Dekubity jsou problémem téměř 20 % všech pacientů

19.11.2015

V roce 2007 popsal Vanderwee s kolegy pilotní studii o výskytu dekubitů, která byla provedena ve 26 nemocnicích v Belgii, Itálii, Portugalsku, Švédsku a Británii. Všechny studie popsané v tomto přehledu uváděly, že dekubity jsou běžným problémem, který postihuje téměř 20 % všech pacientů.
Dekubity jsou problémem téměř 20 % všech pacientů

Co jsou vlastně dekubity?

Dekubity jsou proleženiny, tedy různě rozsáhlé rány vyvolané dlouhodobějším lokálním tlakem na kůži. Vznikají většinou v místech s malou vrstvou tukové tkáně.

 

Evropský poradní panel pro dekubity (EPUAP) definuje dekubit jako lokalizované poranění kůže anebo tkáně pod ní, které se obvykle nachází nad kostním výčnělkem a je způsobeno tlakem či kombinací tlaku a tření. S dekubity je spojována řada vedlejších příznaků a faktorů, které přispívají k jejich vzniku.

 

I pro současnou moderní medicínu jsou dekubity vážný problém, protože se špatně hojí a mohou být vstupní branou infekce do těla. Studie uvádějí, že dekubity jsou běžným problémem, který postihuje téměř 20 % všech pacientů.

Druhy dekubitů

Stupeň I.

Neblednoucí erytém. Nepoškozená pokožka s neblednoucím zarudnutím v lokalizované oblasti, obvykle nad kostním výčnělkem. Může být provázen změnou barvy kůže a její vyšší teplotou, edémem, zatvrdnutím a bolestivostí. U tmavší pokožky nemusí být zblednutí viditelné.

Stupeň II.

Ztráta kůže v částečné tloušťce. Ztráta dermis v částečné tloušťce se projevuje jako mělký otevřený vřed s červeno-růžovým lůžkem rány bez mrtvé tkáně. Může se také projevit jako neporušený či otevřený/prasklý puchýř naplněný tekutinou.

Stupeň III.

Ztráta kůže v celé tloušťce. Ztráta tkáně v celé tloušťce. Podkožní tuk může být viditelný, ale kosti, šlachy ani svaly nejsou

odkryty. Může se objevovat mrtvá tkáň. Může docházet k poddolování a vzniku tunelů.

Stupeň IV.

Ztráta kůže v celé tloušťce. Ztráta tkáně v celé tloušťce s odkrytím kostí, šlach či svalů. Může být přítomna mrtvá tkáň či krusta. Často zahrnuje poddolování a vznik tunelů.

Místa výskytu dekubitů

 

Dekubity mohou vznikat kdekoli na těle, ale obvykle se vyskytují v oblastech, na kterých většinou spočívá váha celého těla, jako je kost křížová (dolní část páteře), hýždě a paty.

S dekubity se potýkají zdravotníci na celém světě

„Dekubity představují problém, se kterým se potýkají zdravotníci na celém světě. Je nutné zdůraznit, že dekubity nevznikají jen u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Podle údajů Národního referenčního centra je více než 30 % pacientů přivezeno do zdravotnického zařízení již s dekubitem,“ uvedla k tomuto světovému problému Eva Lažanová, manažerka pro kontinuitu poskytované péče Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

 

V ČR se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována včasná prevence.

Prevence dekubitů známých též jako dekubity

  • Pravidelně měňte polohu pacienta.
  • Používejte vhodné pomůcky pro přemisťování.
  • Používejte vysoce kvalitní pěnové matrace u všech ohrožených pacientů.
  • Používejte vhodné podložky u pacientů s vyšším rizikem vzniku dekubitů.
  • Chraňte kůži.
  • Zvažte použití orálních nutričních doplňků s vysokým obsahem proteinů.
  • Informujte a poučte pacienta, pokud je to možné.
  • Pokračujte s posuzováním rizik a vyhodnocováním zákroků.

Fakta o dekubitech ke stažení (PDF)

Nabízíme antidekubitní systémy a lůžka k léčbě proleženin

Dovážíme antidekubitní lůžka a také aktivní elektrické antidekubitní systémy z Itálie. V naší nabídce najdete například analogový antidekubit HARMONY s pevnou matrací pro pacienty do 130 kg nebo digitální antidekubitní systém SENSITIV s časovou regulací střídání komor.

 

Pro pacienty s vysokou hmotností o váze až do 200 kg nabízíme speciální antidekubitní program ALPHA. Pro jednotky dlouhodobé intenzivní péče dodáváme profesionální antidekubitní systém NIMBUS PROFESSIONAL a kromě kompletních antidekubitních systemů nabízíme také jednotlivé součásti systémů proti proleženinám (kompresor, regulaci tlaku, zvukový alarm, časovou regulaci postupové vlny, matrace, atd.)

 

Na antidekubitní lůžka poskytujeme plný záruční i pozáruční servis, provádíme revize a bezpečnostně technické kontroly, BTK dle zákona 268/2014 Sb.

 

Rádi vám pomůžeme s výběrem antidekubitního systému. Kontaktujte nás na e-mailu: krasny@szo.cz.

 

Zdroje dat: Evropský poradní panel pro dekubity EPUAP, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, e-shop SZO.cz


Přejeme Vám pevné zdraví!

 

Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o